Hoger beroep mag in Nederland worden afgewacht

Bericht geplaatst op 6 juli.

Een asielzoeker van wie het verzoek om bescherming in een EU-land is afgewezen, mag niet worden uitgewezen zolang dat besluit niet definitief is. Lidstaten kunnen wel een zogenoemd terugkeerbesluit vaststellen, maar dat mag pas worden uitgevoerd als in hoger beroep is vastgesteld dat de asielzoeker geen recht op internationale bescherming heeft. Gedurende de beroepsprocedure mag de betrokkene niet worden vastgezet.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dat dinsdag bepaald in een zaak van een Togolees die in 2014 het bevel heeft gekregen om België te verlaten. Hij is tegen de beslissing in beroep gegaan. De Belgische Raad van State heeft daarna advies gevraagd aan het hof in Luxemburg.

Na de eerste afwijzing is het verblijf nog niet illegaal, aldus het hof. Een effectief verwijderings- en terugkeerbeleid moet gepaard gaan ''met volledige eerbiediging van de grondrechten en de waardigheid van de betrokkenen'', stellen de rechters. België had in dit geval de regels niet juist toegepast, omdat de man werd verplicht het grondgebied te verlaten. De terugkeerprocedure had moeten worden geschorst.

Bron bericht: nu.nl

 
   « Artikelen overzicht

Conferentie vrijwillige terugkeer Armeense gezinnen

Bericht geplaatst op 31 oktober 2018 Op dinsdag 20 november 2018 organiseert Solid Road een conferentie over ...
 

Ondernemerschap, inburgering en vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

Bericht geplaatst op 12 september 2018 De komende tijd hoopt Kerk in Actie actief kerkelijke gemeenten te gaan ...
 

Buitenland: Opvang in de regio is niet hetzelfde als opsluiten in de regio

Bericht geplaatst op 12 september 2018 Eind juni lanceerde de Europese Unie ideeën om vluchtelingen voortaan op te ...