Nieuwe cursisten voor de Nederlandse les in de Herberg van wijkgemeente de Bergkerk

Bericht geplaatst op 30 november 2017.

Elke dinsdagmorgen wordt er in de Herberg van de Bergkerk lesgegeven aan hen die beter de Nederlandse taal willen leren spreken, begrijpen, lezen en schrijven.

Er zijn twee groepen. De groep o.l.v. mevrouw Diny Jansen (beneden) draait al een aantal jaren met grotendeels dezelfde deelnemers, mensen met en zonder status. Het aantal is ongeveer 6-8, maar een vaste groep van 6 is elke dinsdag present. Soms haakt er weer een vriend(in) van iemand aan, sommigen verdwijnen ook zomaar weer. Dat komt een beetje door de vrijblijvendheid, want men hoeft voor deze lessen niets te betalen.
Ondersteuning is er dit jaar door uitgeverij Deviant. Deze instelling geeft leer/werkboeken uit en via de diaconie worden deze boeken ons aangereikt. Velen komen om het sociale element, om de week te doorbreken. De groep beneden is wat meer gevorderd dan de groep boven.

De tweede groep o.l.v. mevrouw Hilda Koning (boven) heeft ook een vaste kern maar is kleiner in aantal. De nadruk ligt op het spreken van de taal, omdat ze dat wel heel lastig vinden.
Daarnaast komt ook grammatica aan de orde, lezen en schrijven iets minder. Vaak brengen de deelnemers zelf iets in, wat ze moeilijk vinden.
Er is elke week een enthousiaste groep die komt. Wij verplichten tot niets, maar stellen het wel op prijs, dat als je er eenmaal aan deelneemt, dat je ook blijft komen.
De “beginnersgroep” heeft wel een zeker niveau, dus kun je nog helemaal geen Nederlands spreken of verstaan, dan zal er een nieuwe groep gevormd worden.
Belangrijk is de motivatie, doorzettingsvermogen en het beheersen van het Arabische schrift. We stellen geen grenzen, iedereen is welkom. Wil je meedoen aan de lessen?

Voor vragen e.d. kun je Hilda Koning benaderen: hilda@ledanet.nl of telefonisch 06 360 351 53.
De lessen zijn op dinsdagmorgen van 9.30u tot 12.00u, uitgezonderd de schoolvakanties. Abraham Kuyperstraat 2 te Amersfoort.

 
   « Artikelen overzicht

Conferentie vrijwillige terugkeer Armeense gezinnen

Bericht geplaatst op 31 oktober 2018 Op dinsdag 20 november 2018 organiseert Solid Road een conferentie over ...
 

Ondernemerschap, inburgering en vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

Bericht geplaatst op 12 september 2018 De komende tijd hoopt Kerk in Actie actief kerkelijke gemeenten te gaan ...
 

Buitenland: Opvang in de regio is niet hetzelfde als opsluiten in de regio

Bericht geplaatst op 12 september 2018 Eind juni lanceerde de Europese Unie ideeën om vluchtelingen voortaan op te ...