Stand van zaken Lichtpenweg

Bericht geplaatst op 5 september.

In juni werd de locatie aan de Lichtpenweg 6 op de Hoef door de gemeente ‘kansrijk’ genoemd voor de opvang van vluchtelingen. De plannen worden uitgewerkt, maar het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk een asielzoekerscentrum gaat komen. Dit hangt samen met de lagere instroom van asielzoekers in Nederland.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) beoordeelt momenteel hoeveel behoefte er is aan nieuwe opvangplekken. Het kan zijn dat het COA besluit dat er geen asielzoekerscentrum komt aan de Lichtpenweg. Over enkele weken wordt een definitief besluit genomen.

Op deze webpagina van de gemeente Amersfoort staat onder 'Bewonersbrieven' de betreffende brief van 2 september die de gemeente stuurde aan de omwonenden.

 
   « Artikelen overzicht

Conferentie vrijwillige terugkeer Armeense gezinnen

Bericht geplaatst op 31 oktober 2018 Op dinsdag 20 november 2018 organiseert Solid Road een conferentie over ...
 

Ondernemerschap, inburgering en vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

Bericht geplaatst op 12 september 2018 De komende tijd hoopt Kerk in Actie actief kerkelijke gemeenten te gaan ...
 

Buitenland: Opvang in de regio is niet hetzelfde als opsluiten in de regio

Bericht geplaatst op 12 september 2018 Eind juni lanceerde de Europese Unie ideeën om vluchtelingen voortaan op te ...