Groot Syrisch-orthodox paasfeest in St Ansfriduskerk en Corderius College

Bericht geplaatst op 2 juni.

Iets minder vers nieuws, maar niet minder mooi:
(verslag van Huib Klamer, secretaris Raad van Kerken Amersfoort)
Op zondagmiddag 1 mei vierde de Antiocheens-orthodoxe kerk uit Syrië (de grootste kerk in Syrië) Pasen. Zes weken later dan westerse kerken Pasen vieren. De dienst zelf begon rond één uur ’s middags in de St Ansfriduskerk waar op zondagen hun viering plaatsvindt. Een moment van ontmoeting tussen de naar ik schat 200 mensen – merendeels jongeren en gezinnen – die vanuit het hele land naar de dienst waren gekomen.
Pasen is het belangrijkste orthodoxe feest. Om de viering aan te passen aan de orthodoxe ritus waren op het altaar twee panelen geplaatst met daarachter de offertafel met drie goudkoperkleurige altaarstukken. Met vóór de panelen twee iconen: links Maria met kind en rechts Christus Pantocrator, en daartussen de opstandingsicoon (de ‘anastasis’) die onder het zingen van liturgische gezangen (Arabisch) naar buiten werd gedragen. De dienst duurde in totaal maar liefst 3 ½ uur, zo hoorde ik later.

   

’s Avonds vierden de Syriërs groot feest in het Corderius College dat zijn aula ter beschikking stelde (het was meivakantie). Tafels waren uit de klaslokalen gehaald voor de 370 aanwezigen die Syrische gerechten aten, uitbundig dansten en luidkeels Syrisch-Arabische liederen meezongen. Kinderen renden rond. De vreugde was aanstekelijk; zelfs ik liet me door Syriërs de dansvloer op trekken.
Ik maakte kennis met de jonge priester vader Basilios, zijn vrouw en zoontje. Basilios spreekt Engels en is Nederlands aan het leren. Hij woont zelf in Hengelo en bezoekt Syriërs overal in Nederland. Hij zoekt een baan want het priesterschap is een niet betaalde functie. Hij me vertelde dat 60% van de aanwezigen vluchteling is (er waren zelfs twee bootvluchtelingen die elkaar weer terugzagen op het feest). Een groot deel van de aanwezigen was afkomstig uit Aleppo, de stad die de afgelopen week zwaar gebombardeerd is. Wat een contrast.

Voor het feest verleenden de Amersfoortse Raad van Kerken en de Protestantse Gemeente Amersfoort een financiële bijdrage. Hulde ook aan het Corderius College en de conciërge die ruimte en tijd ter beschikking stelden.

 
   « Artikelen overzicht

Conferentie vrijwillige terugkeer Armeense gezinnen

Bericht geplaatst op 31 oktober 2018 Op dinsdag 20 november 2018 organiseert Solid Road een conferentie over ...
 

Ondernemerschap, inburgering en vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

Bericht geplaatst op 12 september 2018 De komende tijd hoopt Kerk in Actie actief kerkelijke gemeenten te gaan ...
 

Buitenland: Opvang in de regio is niet hetzelfde als opsluiten in de regio

Bericht geplaatst op 12 september 2018 Eind juni lanceerde de Europese Unie ideeën om vluchtelingen voortaan op te ...