Twee locaties vallen af voor vluchtelingenopvang

Gemeente Amersfoort en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoeken naar geschikte locaties voor noodopvang en reguliere opvang van vluchtelingen. De locaties voormalige boerderij Eemfors aan de Schothorsterlaan en de Laan van Duurzaamheid vallen af als mogelijke locaties voor de opvang van vluchtelingen.

Voor de Schothorsterlaan geeft het COA aan dat hier maximaal 100 personen opgevangen kunnen worden. De investeringen voor het bouwrijp maken en plaatsen van woonunits zijn groot en in relatie tot deze omvang financieel niet haalbaar. Daarnaast is het aantal van 100 te beperkt om hier een volwaardige opvanglocatie te realiseren met alle benodigde voorzieningen.

Voor de Laan van Duurzaamheid geeft het COA aan dat 130 tot 150 personen opgevangen kunnen worden. Ook voor deze locatie geldt dat het terrein nog volledig bouwrijp gemaakt moet worden en woonunits geplaatst worden. Het COA oordeelt dat de investeringen op deze locatie te hoog zijn.

Meer informatie is te vinden in de Raadsinformatiebrief

 
   « Artikelen overzicht

Conferentie vrijwillige terugkeer Armeense gezinnen

Bericht geplaatst op 31 oktober 2018 Op dinsdag 20 november 2018 organiseert Solid Road een conferentie over ...
 

Ondernemerschap, inburgering en vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

Bericht geplaatst op 12 september 2018 De komende tijd hoopt Kerk in Actie actief kerkelijke gemeenten te gaan ...
 

Buitenland: Opvang in de regio is niet hetzelfde als opsluiten in de regio

Bericht geplaatst op 12 september 2018 Eind juni lanceerde de Europese Unie ideeën om vluchtelingen voortaan op te ...