120 Alleengaande Minderjarige vluchtelingen op terrein Zon en Schild

Vanaf half februari 2016 worden er minderjarige vluchtelingen opgevangen op het terrein van Zon & Schild aan de Utrechtseweg. Het gaat om vluchtelingen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar die een verblijfstatus hebben. Ze gaan wonen in verschillende gebouwen op Zon & Schild.

Maximaal 23 jongeren worden gehuisvest in het gebouw Linde (voorheen Schuttershoef) en maximaal 45 jongeren in De Es (voorheen Fornhese). Het gaat om zowel jongens als meisjes. Naast deze groep worden op termijn ook maximaal 52 jongeren gehuisvest in het gebouw Yselberch.

Zon & Schild
Er is tussen GGz Centraal (eigenaar van het terrein), COA en gemeente Amersfoort overeengekomen dat de gebouwen voor de duur van een jaar worden gebruikt voor de opvang van de minderjarige vluchtelingen. De mogelijkheid bestaat om, nadat eerst een evaluatie heeft plaatsgevonden, de opvang met maximaal een jaar te verlengen. De locatie is in beeld gekomen omdat een deel van de gebouwen op het terrein leegstaan. Deze gebouwen werden al gebruikt om in te wonen en hebben bijvoorbeeld al sanitaire voorzieningen. Dit maakt dat de gebouwen bij Zon & Schild op korte termijn bruikbaar zijn als noodopvanglocatie.

Minderjarige vluchtelingen
Op dit moment komen er veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) ons land binnen. Amv worden in kleinschalige locaties opgevangen, maar omdat er op dit moment hier een tekort aan is, worden er op enkele plekken in Nederland zogenaamde campussen geopend, waaronder de locatie Zon & Schild.

Zodra een opvangplek beschikbaar is, gaat de alleenstaande minderjarige vreemdeling met een verblijfsstatus, naar kleinschalige wooneenheid onder begeleiding van het Nidos. Het COA bepaalt in overleg met voogdij-instelling Nidos waar de jongere naar toe gaat.

Bestuurovereenkomst
In een bestuursovereenkomst staan de afspraken tussen COA en gemeente over de opvang van de AMV.

Dagbesteding en school
De jongeren gaan overdag naar school. Zij gaan naar het taalcentrum van het Prisma college. Er is een taalcentrum aan de Magnesiumweg. Daarnaast komt een tweede vestiging van het taalcentrum in de wijk Nieuwland aan de Ringslang 2 en Watersteeg 91.

Buiten schooltijden organiseert en coördineert het COA activiteiten op de locatie. Hiervoor wordt hulp en ondersteuning gegeven door vrijwilligers. Het COA heeft met stichting Ravelijn contact over de inzet van de vrijwilligers.

Overleg met omwonenden
Op het moment dat het COA de jongeren gaat opvangen wordt ook gestart met een omwonendenoverleg. In dit overleg bespreekt het COA de gang van zaken met omwonenden. Bij het overleg zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente en politie. In het overleg kunnen mogelijke zorgen worden gedeeld en samengewerkt worden aan oplossingen.

Veiligheid
Op een amv-locatie is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De jongeren moeten zich houden aan de huisregels. Zij krijgen deze huisregels uitgereikt en toegelicht tijdens het eerste gesprek met het COA na aankomst op de opvanglocatie.

Ook hebben de jongeren zich natuurlijk te houden aan de regels die gelden voor iedereen in Nederland.

Mocht er toch iets gebeuren is er een telefoonnummer beschikbaar. Als het spoedeisend is kan 112 worden gebeld.

Beveiliging
Op het terrein van Zon & Schild is al jarenlang beveiliging aanwezig. Deze beveiliging is 24 uur per dag aanwezig. Het COA neemt specifieke beveiligingsmaatregelen bij de huisvesting van de AMV. Mochten er buiten het terrein van Zon & Schild problemen voordoen, kan daarvoor de politie worden ingeschakeld.

Verblijfsduur van de jongeren
De vluchtelingenopvang op Zon & Schild betreft noodopvang. Het is een campus voor jongeren die de procedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze verblijven op de campus in afwachting van het moment dat Nidos (of contractpartners) toegerust is om hen opvang te bieden. Nidos voert als organisatie de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Op een campus verblijven jongeren tussen van 15 tot en met 17 jaar. Er zijn 24 uur per dag COA-medewerkers aanwezig. Zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid zijn belangrijke thema’s voor jongeren op een Campus locatie, en daarom is hun begeleiding hierop gericht. Om wat voor jongeren gaat het?
Veel van de jongeren die worden gehuisvest hebben veel gezien en meegemaakt, maar dat maakt hen niet per definitie getraumatiseerd. Het COA heeft ervaring met het huisvesten van meerdere kwetsbare doelgroepen. Uiteraard is er voor de jongeren goede begeleiding en hulp. De ervaring leert dat het overgrote deel van de amv heel weerbare, actieve en toekomstgerichte jongeren zijn. Samengaan van huidige bewoners en de vluchtelingen Op het terrein van Zon & Schild wonen verschillende mensen. Sommige hebben een aandoening en krijgen begeleiding en/of zijn in therapie. Het opvangen van vluchtelingen is een ontwikkeling in de samenleving, waar in de visie van GGz Centraal de cliënten niet van uitgesloten hoeven worden. Omdat cliënten begeleiding krijgen is er gelegenheid om meer uitleg te geven, of ontmoeting te organiseren als daar behoefte aan blijkt. Ook de begeleiders van de AMV kunnen goed uitleg geven over de andere bewoners op het terrein.

Gezondheidscentrum
Naast de opvang van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen op het terrein van Zon & Schild komt er ook een gezondheidscentrum op het terrein. Het gaat om een huisartsenpost met een paar behandelkamers. De huisartsenpost is bedoeld voor vluchtelingen uit de regio. Naast de jongeren op Zon & Schild gaat het om vluchtelingen die in Zeist zijn opgevangen en in het Asielzoekerscentrum aan de Barchman Wuytierslaan.

Bron: een deel van de tekst op deze pagina komt van de website van de Gemeente Amersfoort.

 
   « Artikelen overzicht

Tafels van Hoop

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Door het hele land werden in eind december j.l. Tafel van Hoop georganiseerd. ...
 

De eeuwige herhaling van het kinderpardon

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Kinderpardon; Rutte III tot een akkoord over het kinderpardon. Zo’n ...
 

Oma leerde mij af te wijken van dogmas

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Publicist Kiza Magendane ontvluchtte met zijn oma Congo en kwam naar Nederland. ...