Extra inspanning voor Amersfoortse vluchtelingen noodzakelijk

Bericht geplaatst op 17 november 2017.

Met veel vluchtelingen in Amersfoort gaat het goed. Tóch constateert het platform Amersfoort Geeft Thuis dat extra inspanningen nodig zijn. Nog te veel statushouders dreigen in een isolement te raken.

Door de inzet van vrijwilligers, de gemeente Amersfoort en door beroepskrachten is de taalvaardigheid en de beroepsbekwaamheid van veel statushouders in Amersfoort zo groot dat zij kunnen werken en deelnemen aan de Amersfoortse samenleving. Maar ondanks de inspanningen van de gemeente en het NVA centrum voor integratie en participatie om de vluchtelingen te begeleiden, kan een deel niet meekomen en verdwijnt soms zelfs uit beeld. Ze kunnen niet lezen en schrijven, zijn getraumatiseerd en hebben moeite om een studie te volgen of om betaald werk te vinden. In totaal gaat het om een groep van ten minste honderd personen.

Het platform Amersfoort Geeft Thuis constateert na diverse gesprekken met betrokkenen en instanties dat de maatschappelijke begeleiding, ondanks goede resultaten bij een beperkte groep, tekortschiet. Problemen van vluchtelingen worden niet altijd goed gesignaleerd en de doorverwijzing naar het juiste loket is niet altijd passend.

Tevens blijkt het aantal lesuren taal per week en de beperkte periode van twee tot drie jaar voor veel vluchtelingen onvoldoende om de Nederlandse taal te leren. Dit heeft direct gevolgen voor de vervolgopleiding. Veel vluchtelingen vinden de taalnormen van het MBO te zwaar. Terwijl voor sterke studenten het niveau en het aantal studiekeuzerichtingen juist te beperkt is. Ook voor oudere vluchtelingen (30+) benadrukt het platform dat een startkwalificatie essentieel is voor goede integratie.

Het platform Amersfoort Geeft Thuis wil graag in overleg met het gemeentebestuur om genoemde knelpunten te bespreken. Daarnaast pleit het platform voor actieve monitoring van vluchtelingen zodat tijdig kan worden voorkomen dat zij afstand nemen van het traject dat de gemeente aanbiedt, bijvoorbeeld door zwart werk te accepteren of anderszins uit beeld te verdwijnen. Ook adviseert het platform de gemeente om een convenant te sluiten met de stichting Vluchteling-Studenten UAF. Dit vergroot voor vluchtelingen de mogelijkheden tot het volgen van een opleiding.

 
   « Artikelen overzicht

Tafels van Hoop

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Door het hele land werden in eind december j.l. Tafel van Hoop georganiseerd. ...
 

De eeuwige herhaling van het kinderpardon

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Kinderpardon; Rutte III tot een akkoord over het kinderpardon. Zo’n ...
 

Oma leerde mij af te wijken van dogmas

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Publicist Kiza Magendane ontvluchtte met zijn oma Congo en kwam naar Nederland. ...