Organisaties

Organisaties die betrokken zijn bij de directe steunverlening

Amersfoort in Dialoog

Amersfoort in dialoog stelt haar kennis en communicatieplatform ter beschikking om middels gesprekken met burgers in stadsontmoetingen het thema “de vluchteling” centraal te stellen. In 2016 is het thema voor de stadsontmoetingen dan ook “wat betekent gastvrijheid voor jou?”.
Klik hier voor de website


Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies

Het Amersfoorts Platform voor levensbeschouwing en religies levert vanuit hun kernwaarden een stimulerende bijdrage aan de sociale cohesie binnen Amersfoort. Het is een centraal aanspreekpunt voor leden en voor de gemeentelijke overheid. In opdracht van de gemeente is de website Amersfoort geeft thuis gemaakt. Het werkt mee aan stadsontmoetingen.
Klik hier voor de website


Bergherberg van de Bergkerk

In de bergherberg van de Bergkerk wordt les gegeven, voor een betere beheersing van de Nederlandse taal. Deze lessen worden in eerste instantie bezocht door mensen die wonen in het Asielzoekerscentrum.
Klik hier voor de website


Bibliotheek Eemland

Bibliotheek Eemland zoekt overleg met het COA (azc) ook voor komende vluchtelingen. Er komt een informatieve flyer over wat de bibliotheek als plek hen allen te bieden heeft (Engels en Arabisch). De bibliotheek verzamelt tips hoe vluchtelingen zelfstandig aan de slag kunnen met de taal en (voor de vrijwilligers) tips om door te geven/mee te werken en digitale mogelijkheden.
Klik hier voor de website


Het COA

Het COA is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie die zorgt voor opvang van vreemdelingen. Het COA biedt mensen in een kwetsbare positie een veilige huisvesting en helpt bij de voorbereiding op de toekomst (in Nederland of ergens anders). Het COA houdt zich vooral bezig met asielzoekers en vluchtelingen. Het COA zorgt voor de eerste levensbehoeften als huisvesting en uitbetaling van zakgeld. Het COA is verantwoordelijk voor de plaatsing en opvang in opvanglocaties verspreid over heel Nederland totdat er een besluit genomen is over de asielaanvraag.
Klik hier voor de website van het COA
Klik hier voor de website van het COA locatie Amersfoort
Klik hier voor de website van het COA locatie Zeist


Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk

EVON staat voor Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk en is opgericht in 1993. Het is, met ongeveer zestig leden, het grootste zakelijke vrouwennetwerk in de regio Eemland. EVON heeft als doel vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en zichtbaar te maken. Het is een inspirerend, toegankelijk en zakelijk netwerk met een open en eerlijke communicatie en een hoge gunfactor. We netwerken met als doel, onszelf, maar ook elkaar en EVON als totaal te versterken in vakkennis, professionaliteit en business. Dat doen wij door het organiseren van workshops, thema- en netwerkbijeenkomsten en commerciële samenwerking.

Bij EVON is iedereen welkom, dus je hebt best kans meerdere makelaars, consultants of stylistes tegen het lijf te lopen. We zien elkaar ook niet als concurrenten, maar als vakgenoten. We proberen als het kan zaken te doen, of van elkaar te leren.
Klik hier voor de website


Welkom in Amersfoort

Welkom in Amersfoort is een platform, dat vluchtelingen de helpende hand willen reiken. Dat kan bijvoorbeeld door af en toe een vluchteling bij je thuis uit te nodigen, door samen te eten of door samen een activiteit te ondernemen. De hulp die Welkom in Amersfoort biedt, sluit direct aan bij wat de vluchtelingen nodig hebben. Op dit platform wisselen we onderling informatie met elkaar uit. Gastgezin Amersfoort werkt zoveel mogelijk in overleg met COA, Vluchtelingenwerk, de gemeente Amersfoort en de landelijke actie Gastgezin voor een Vluchteling.
Klik hier voor de website
Facebook


Gemeente Amersfoort Vluchtelingen Opvang

Gemeente Amersfoort onderzoekt op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de mogelijkheden voor noodopvang en reguliere opvang van asielzoekers in Amersfoort.
Klik hier voor de website


Gilde Amersfoort

Gilde Amersfoort organiseert taalvaardigheidsprojecten voor anderstaligen. De alledaagse praktijk met de Nederlandse taal kan beoefend worden en er kan kennis gemaakt worden met de Nederlandse cultuur.
Klik hier voor de website


Indebuurt033

Vanaf 1 januari 2017 gaat Indebuurt033 de Sociale Basis Infrastructuur in Amersfoort coördineren. Als Indebuurt033 willen wij alle inwoners mee laten doen, sociaal, maatschappelijk en waar mogelijk economisch. Wij ondersteunen inwoners waar nodig bij het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven, inwoners weten tenslotte het beste wat er leeft en speelt in de wijk en in de stad.

Wij zetten ons in om het ‘wij-gevoel’ te versterken binnen de verschillende wijken van Amersfoort, door te bouwen aan sterke sociale netwerken en professionele dienstverlening. Wij werken samen met vrijwilligers en ondersteunen actief mantelzorgers, want informele oplossingen werken vaak sneller en beter dan professionele ondersteuning. We ondersteunen de inwoners die kwetsbaar zijn of minder zelfredzaam, om hen zo goed en snel mogelijk weer op eigen kracht deel te laten nemen aan de sociale netwerken, op straat-, buurt- en wijkniveau en wanneer nodig stedelijk. We stimuleren inwoners om te ontdekken wat hun vaardigheden zijn en helpen ze vervolgens met talentontwikkeling. Wij geven de voorkeur aan groepswerk boven individuele hulp, dan vergroten inwoners ook direct hun sociale vaardigheden en netwerk. Zo werken wij aan een stevigere sociale basis infrastructuur in Amersfoort.

Contactgegevens:
Indebuurt033
Drentsestraat 14
3812 EH Amersfoort
T: 033 – 204 86 77 ( op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur)
E: info@indebuurt033.nl
Klik hier voor de website


Kledingbank Amersfoort

De Kledingbank geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen aan armoedebestrijding.
Klik hier voor de website


Kommak

Kommak is een zorginstelling, die zich specialiseert in een breed aanbod van hulpverlening voor zowel volwassen en jongere migranten en vluchtelingen. Ons zorgaanbod bestaat uit: Individuele- & groepsbegeleiding, dagactiviteiten, woongroepen en jeugdzorg. Kommak kenmerkt zich door een laagdrempelige en outreachende werkwijze waarbij cultuur sensitieve zorg voorop staat. Kommak is gespecialiseerd in de specifieke hulpvragen van migranten en vluchtelingen.
Kommak Torenstraat 3
3811 LN Amersfoort
Telefoon 033 – 455 10 40
Klik hier voor de website


Kwintes

Kwintes biedt dagopvang in Amersfoort. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd. Ben je ouder dan zestien en heb je geen thuis? Overdag bieden wij opvang aan dak- en thuislozen. In onze dagopvang kun je een maaltijd eten, een warme douche nemen, je kleding wassen en heb je ruimte om je spullen op te slaan.
Klik hier voor de website


Stichting LOS, Vluchtelingenwerk en Yahoogroep voor Vluchtelingen: juridische en achtergrondinformatie

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) informeert over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning. Zie www.stichtinglos.nl/nieuws of mail naar info@stichtinglos.nl om u aan te melden voor hun nieuwsbrief. Zie ook de website www.basicrights.nl/.
Vluchtelingenwerk maakt een wekelijkse nieuwsbrief met achtergronden, UPdate. Wilt u deze ontvangen, stuur dan een mail naar: update@vluchtelingenwerk.nl met:
1. Uw e-mailadres,
2. Uw voornaam en achternaam,
3. De organisatie waar u werkt (indien van toepassing),
4. Het adres van deze organisatie of uw privé-adres,
5. Uw functie.


Mozaiekgroep van de Joriskerk

Een initiatief met een duidelijk christelijke signatuur is de Mozaiekgroep van de Joriskerk.

Geschiedenis
Al enige jaren komen er zo nu en dan mensen uit een andere cultuur in onze gemeente. Vaak ging na verloop van tijd het contact verloren. In 2008 kwam er iemand in de kerk met een moslim achtergrond met de vraag: ‘Ik wil Jezus leren kennen, kunnen jullie mij helpen?’ Enige maanden later werd hij gedoopt. Vanaf toen kwamen er meer (ex) moslims in de gemeente en voelden we ons geroepen voor deze doelgroep meer te doen. Dat was o.a. de aanleiding voor de Mozaïekgroep die vanaf september 2010 georganiseerd zijn.

Motivatie
Vluchtelingen vervelen zich vaak en zoeken soms naar een familie in Nederland. Wij mogen het huisgezin van God zijn en dat willen we graag met hen delen; wij zouden hen graag in dit huisgezin van God opnemen. Ook als zij hiervoor niet open staan, hebben wij hen lief en willen wij er voor hen zijn. Onderaan deze pagina staan drie filmpjes die weergeven wáárom we dit werk zo belangrijk vinden...

Doelstelling
In een sfeer van aandacht, ontspanning en gezelligheid, de liefde van God door daad en woord doorgeven in de hoop dat de gasten God leren kennen.

Doelgroep
Mensen die uit hun land gevlucht zijn en in het AZC wonen (of in Amersfoort e.o.) en mensen met een andere culturele achtergrond die op zoek zijn naar gastvrijheid.

Tijd en Plaats
Eén keer in de 6 weken een maaltijd op zaterdagmiddag/avond (zie agenda voor de eerstkomende keer). Havik 29 Amersfoort.
Klik hier voor de website


Netwerk Sociale Gasten

Wij zijn een jongerennetwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen met weinig of geen netwerk in de gemeente Amersfoort. Wij inspireren en faciliteren jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar in het doen van Sociale Acties. Wij bouwen aan een Amersfoortse samenleving die vormgegeven wordt door jongeren die bereid zijn om iets voor een ander te betekenen in de vorm van een Sociale Actie. Het principe ‘Delen, omdat het kan!’ is in Amersfoort zichtbaar bij de jongeren die belangeloos iets van zichzelf geven aan een ander. Sociale Gasten gelooft in gelijkwaardige relaties. Begrippen als ontmoeting, betrokkenheid en vriendschap staan centraal. Door ontmoetingen ontstaan er mooie en inspirerende verhalen die door heel Amersfoort gedeeld gaan worden.

Wil je graag kennis met ons maken? Stuur dan even een mailtje naar info@socialegasten.nl of neem contact op met Rick Schoen, mobiel: 06 683 610 234.


NewBees

NewBees believes in an inclusive society and works towards a world in which everybody can take care of themselves. Our aim is to help NewBees participate in Dutch communities as soon as they arrive, so they can build a local network and CV.
Mailadres: info@new-bees.org
Klik hier voor de website


New Dutch Connections

New Dutch Connections organiseert 'Ondernemen in je eigen toekomst' en zijn van plan de Toekomstacademie in Amersfoort op te richten, een plaats waar vluchtelingen kunnen werken aan hun toekomstdroom.
Klik hier voor de website


Stichting Nidos

Stichting Nidos is een landelijk werkende voogdij- en gezinsvoogdijinstelling, specifiek voor alleenstaande, minderjarige vluchtelingen en asielzoekers. Wanneer een jongere naar Nederland komt zonder ouders (of andere wettelijk vertegenwoordiger), moet er op basis van de Nederlandse wet een voogd voor de jongere worden benoemd. Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers verzorgt Nidos de voogdij. Voor een deel van de jongeren regelt Nidos ook de opvang. Nidos verricht haar werkzaamheden door heel Nederland.
Klik hier voor de website


NVA centrum voor integratie en participatie

NVA rust mensen van niet-Nederlandse afkomst toe om zich thuis te voelen in een wereld van verschil. Hiervoor biedt NVA o.a. taallessen, computertrainingen, maatschappelijke begeleiding, activiteiten bij het Vrouw en Kind Centrum en begeleiding naar werk.
Klik hier voor de website


Ondernemen In je Eigen Toekomst

De stichting werkt in de programma's Ondernemen In je Eigen Toekomst (OIET) en de Toekomstacademie aan het versterken van de sociale zelfredzaamheid van jonge asielzoekers. OIET is inmiddels in Amersfoort ook bekend en is op het AZC al succesvol gebleken. In navolging op ontwikkelingen in Utrecht willen we ook hier de Toekomstacademie opbouwen. Dit wordt een duurzame voorziening waar asielzoekers (met en zonder verblijfsstatus) zichzelf kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien.
Klik hier voor de website


Stichting Present

Stichting Present gelooft, dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil deze schakel zijn.
Klik hier voor de website


Raad van kerken Amersfoort

De raad van kerken is een Platform en Trefpunt van christelijk Amersfoort. Het werkt samen met andere instanties (moskeeën, stichting Present, Rode Kruis, Leger des Heils, Vluchtelingenwerk en gemeente. Het onderzoekt, waar echt behoefte aan is en vertaalt dit in acties voor vluchtelingen..
Klik hier voor de website


Het Rode Kruis afdeling Amersfoort

Het Rode Kruis afdeling Amersfoort helpt mensen in nood. Iedereen en altijd. Jij kunt ook helpen: word vrijwilliger of steun ons. Wij staan klaar voor kwetsbare mensen.
Klik hier voor de website


SOVEE

SOVEE werkt aan de kansen voor kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar. Zij bieden begeleiding, advies, training en coaching aan jongeren, ouders, peuterspeelzalen, scholen en andere organisaties die met jeugd werken in de regio Amersfoort. Er is nu ook een maatjesproject voor vluchtelingen.
Klik hier voor de website


Speelgoedbank Amersfoort

De speelgoedbank vindt het belangrijk, dat kinderen onbezorgd kunnen spelen en draagt hier middels speelgoed zorg voor.
Klik hier voor de website


Stay Human

Deze coalitie bestaat uit organisaties die samen opkomen voor een menselijk en respectvol geluid in het publieke vluchtelingendebat. Stay Human is een oproep aan iedereen om vluchtelingen altijd te blijven zien én te benaderen als mensen. Ondanks vragen en bezorgdheid. Ook om respectvol om te gaan met iedereen die een ander standpunt inneemt over vluchtelingen. Daarnaast laten we mensen en organisaties mogelijkheden zien om iets positiefs bij te dragen aan de omgang met en het gesprek over vluchtelingen. Op de website www.stayhuman.nu staan initiatieven die antwoord geven op de vragen die leven. De campagne roept op om een actie door, voor, met of over vluchtelingen aan te melden op stayhuman.nu.


Stichting Timon

Stichting Timon heeft in Amersfoort een kleine begeleide woonvorm voor jonge alleenstaande vluchtelingen. Timon wil gehoor geven aan „het appel om vreemdelingen te herbergen” door jonge statushouders die in Nederland geen ouders en familie hebben opvang en begeleiding naar zelfstandigheid te bieden. Plaatsing van deze jongeren bij Timon verloopt via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en stichting Nidos, een (gezins)-voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.
Klik hier voor de website


Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs geeft vluchtelingen in Nederland een gezicht en een stem, ter bevordering van de participatie Zij geven gastlessen op scholen met de vluchtelingen. Om mensen in aanraking te brengen met een vluchteling voor een positieve beeldvorming.
Klik hier voor de website


VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Klik hier voor de website


Voedselbank Amersfoort

De missie van Voedsel Focus Amersfoort (de voedselbank van Amersfoort en omstreken) is:
Het verminderen van (verborgen) armoede in de regio Amersfoort, door een balans te vinden tussen tekort en overschot aan voedsel in de maatschappij, middels het aanbieden van voedselpakketten aan huishoudens die voor korte of langere termijn onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven.
Klik hier voor de website


De Vrolijkheid

Voluit heten zij Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid. Roepnaam: de Vrolijkheid. Zij geven extra aandacht aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Op het AZC Amersfoort bieden zij veel vrolijkheid aan kinderen en jongeren door middel van verschillende kunstprojecten.
Klik hier voor de website

Tafels van Hoop

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Door het hele land werden in eind december j.l. Tafel van Hoop georganiseerd. ...
 

De eeuwige herhaling van het kinderpardon

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Kinderpardon; Rutte III tot een akkoord over het kinderpardon. Zo’n ...
 

Oma leerde mij af te wijken van dogmas

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Publicist Kiza Magendane ontvluchtte met zijn oma Congo en kwam naar Nederland. ...