WODC-rapport bevestigt pleidooi voor 24-uurs opvang met begeleiding

Bericht geplaatst op 23 juli.

Belangrijk nieuws over Bed, bad en brood opvang. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt in een onderzoek datgene waarvoor INLIA en andere stedelijke Bed, bad en brood al jaren pleiten: dat voor 24-uurs opvang met begeleiding van ongedocumenteerde vreemdelingen van groot belang is om met hen op een zinvolle wijze te kunnen werken aan perspectief. “Om vreemdelingen in staat te stellen om mee te werken aan een duurzaam toekomstperspectief (permanent verblijf of terugkeer) is het een randvoorwaarde dat er sprake is van een stabiele leefsituatie. Men dient zowel lichamelijk als mentaal in goede conditie te zijn. Hiervoor volstaat enkel nachtopvang niet. Men is dan te veel bezig met het (over)leven in het heden en is daardoor over het algemeen onvoldoende in staat om te werken aan doelen voor de lange termijn. [...] Activering en begeleiding overdag (onder meer in de vorm van scholing of vrijwilligerswerk) kan verder helpen om mensen zover te krijgen mee te werken aan een duurzame oplossing. Als zij overdag wel worden opgevangen maar niet geactiveerd worden, kan dat alsnog verveling opwekken en demotiverend werken.”

Lees het hele rapport.

 
   « Artikelen overzicht

Tafels van Hoop

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Door het hele land werden in eind december j.l. Tafel van Hoop georganiseerd. ...
 

De eeuwige herhaling van het kinderpardon

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Kinderpardon; Rutte III tot een akkoord over het kinderpardon. Zo’n ...
 

Oma leerde mij af te wijken van dogmas

Bericht geplaatst op 13 februari 2019 Publicist Kiza Magendane ontvluchtte met zijn oma Congo en kwam naar Nederland. ...